Hỗ trợ trực tuyến

Ms Dung
0979 239 767
Mr Tân
0164579873
Mr Đức
0903 65 66 72
Ms Nhi
09793258000

Thống kê truy cập

Hôm nay
2060
Trong tuần
28002
Tổng cộng
3202969
Có 756 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 22/6/2018

Tìm kiếm sản phẩm

Sản phẩm nổi bật

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 100 LÍT
Mã : PURISTER 100
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 60 LÍT
Mã : PURISTER 60
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 80 LÍT
Mã : PURISTER 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Demi-Fraser Broth Base 500g
Mã : 265320
NPP : Difco - BBL - BD
Mannitol Salt Agar Bbl 500g
Mã : 211407
NPP : Difco - BBL - BD
Coagulase Plasma Rabbit 10x3ml
Mã : 240658
NPP : Difco - BBL - BD
Lauryl Sulfate Broth 500g
Mã : 211338
NPP : Difco - BBL - BD
Macconkey Agar 500g
Mã : 212123
NPP : Difco - BBL - BD
Agar Grade A 454g
Mã : 212304
NPP : Difco - BBL - BD
Brilliant Green Bile 2% (BGBL) 500g
Mã : 274000
NPP : Difco - BBL - BD
Skim Milk 500g
Mã : 232100
NPP : Difco - BBL - BD
Buffered Peptone Water 500g
Mã : 218105
NPP : Difco - BBL - BD
Nutrient Agar 500g
Mã : 213000
NPP : Difco - BBL - BD
E Coli O Antiserum O157
Mã : 229701
NPP : Difco - BBL - BD
Simmons Citrate Agar Bbl 500g
Mã : 211620
NPP : Difco - BBL - BD
Brilliant Green Bile 2% 500g
Mã : 274000
NPP : Difco - BBL - BD
Fraser Broth Supplement 6x10ml
Mã : 211742
NPP : Difco - BBL - BD
Lauryl Sulfate Broth 500g
Mã : 211338
NPP : Difco - BBL - BD
Yeast Extract 500g
Mã : 212750
NPP : Difco - BBL - BD
Ec Medium 500g
Mã : 231430
NPP : Difco - BBL - BD
Kligler Iron Agar Bbl 500g
Mã : 211317
NPP : Difco - BBL - BD
Violet Red Bile Agar 500g
Mã : 211695
NPP : Difco - BBL - BD
Mgit Panta Antibiotic Mixture
Mã : 245114
NPP : Difco - BBL - BD
Cooked Meat Medium 500g
Mã : 226730
NPP : Difco - BBL - BD
Egg Yolk Tellurite Enrichment
Mã : 212357
NPP : Difco - BBL - BD
Xld Agar 500g
Mã : 278850
NPP : Difco - BBL - BD
Brilliant Green Bile 2% 500g
Mã : 274000
NPP : Difco - BBL - BD
Mueller Hinton Agar 500g
Mã : 225250
NPP : Difco - BBL - BD
Cefoperazone Cfp-75 10 Ea
Mã : 231613
NPP : Difco - BBL - BD
FLUID THIOGLYCOLLATE MED 500G
Mã : 225650
NPP : Difco - BBL - BD
Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium Semisolid Modification , Difco
Mã : 218681
NPP : Difco - BBL - BD
Egg Yolk Tellurite Solution 20%
Mã : 212357
NPP : Difco - BBL - BD
Môi trường vi sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Môi trường vi sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
TCBS agar
Mã : 265020
NPP : Difco - BBL - BD
GasPak™ EZ Anaerobe Container
Mã : 260678
NPP : Difco - BBL - BD
Môi trường vi sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Môi trường vi sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
EC MEDIUM 500G
Mã : 231430
NPP : Difco - BBL - BD
E.Coli Antiserum O157
Mã : 228351
NPP : Difco - BBL - BD
Skim Milk
Mã : 232100
NPP : Difco - BBL - BD
Fraser Broth Supplement
Mã : 211742
NPP : Difco - BBL - BD
Nutrient Agar
Mã : 213000
NPP : Difco - BBL - BD
Môi trường vi sinh
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Difco (BD) Buffered Peptone Water
Mã : 218105
NPP : Difco - BBL - BD
Brilliant Green Bile 2% 500 g
Mã : 274000
NPP : Difco - BBL - BD
Baird Parker Agar Base
Mã : 276840
NPP : Difco - BBL - BD
Plate Count Agar 500 g
Mã : 247940
NPP : Difco - BBL - BD
Disc Cefoperazone17
Mã : 231613
NPP : Difco - BBL - BD
MACCONKEY AGAR 500G
Mã : 212123
NPP : Difco - BBL - BD
TỦ ẤM 100 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
Mã : PURICELL 100
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM CO2 HÀN QUỐC
Mã : PURICELL CO2 180L
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH 150 LÍT
Mã : PURICELL LOW 150
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH 100 LÍT
Mã : PURICELL LOW 100
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM 150 LÍT ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
Mã : PURICELL 150
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC THÍ NGHIỆM PURIFUME 1500
Mã : PURIFUME 1500
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Tủ hút khí độc purifume 1800
Mã : PURIFUME 1800
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC PHÒNG THÍ NGHIỆM
Mã : PURIFUME 2100
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC THÍ NGHIỆM PURIFUME 1200
Mã : PURIFUME 1200
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
MÁY LI TÂM MINI PURISPIN
Mã : PURISPIN 6
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy ly tâm đa năng varispin4a
Mã : VARISPIN4A
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
MÁY LY TÂM ĐA NĂNG VARISPIN 12 (Rotor Văng)
Mã : VARISPIN 12
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy li tâm lạnh 20 vị trí cho ống 50 ml
Mã : VARISPIN15R
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
MÁY LY TÂM LẠNH VARISPIN 12R (Rotor Văng)
Mã : VARISPIN 12R
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy li tâm 4 vị trí cho ống 250ml
Mã : VARISPIN15
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
MÁY LI TÂM LẠNH 48 VỊ TRÍ CHO ỐNG 0.2ml
Mã : PURISPIN 17R
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy ly tâm đa năng varispin4 (Rotor văng)
Mã : VARISPIN4
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC BÌNH 80 2000ML
Mã : PURICELL SHAKING 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM CÓ LẮC PURICELL SHAKING 80 HÀN QUỐC
Mã : PURICELL SHAKING 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC BÌNH 250ML
Mã : PURICELL SHAKING 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC BÌNH 100ML
Mã : PURICELL SHAKING 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC BÌNH 1000ML
Mã : PURICELL SHAKING 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC BÌNH 500ML
Mã : PURICELL SHAKING 80
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy lắc Oribital PURIKER 350
Mã : PURIKER 350
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy lắc Oribital lắc bình tam giác 250 ml
Mã : PURIKER 350
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy lắc Oribital lắc bình tam giác 2000 ml
Mã : PURIKER 350
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy lắc Oribital lắc bình tam giác 1000 ml
Mã : PURIKER 350
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy lắc Oribital lắc bình tam giác 100ml
Mã : PURIKER 350
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
MÁY LẮC VORTEX (VORTEX MIXER)
Mã : PURIMIX
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy lắc Oribital lắc bình tam giác 500 ml
Mã : PURIKER 350
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
DC
Mã :
NPP : Đang cập nhập
DC
Mã :
NPP : Đang cập nhập
Duran
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
duran
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
Bình Tam Giác Cổ Hẹp
Mã :
NPP : Difco - BBL - BD
Duran
Mã :
NPP : DURAN GROUP - ĐỨC
TỦ AN TOÀN SINH HỌC HÃNG NOVAPRO - CRYSTE
Mã : PURICUBE NEO 900
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Tủ an toàn sinh học cấp 2,loại A2
Mã : PURICUBE NEO 1800
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Tủ an toàn sinh học cấp 2,loại A2
Mã : PURICUBE NEO 1200
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Tủ an toàn sinh học cấp 2,loại A2
Mã : PURICUBE 1800
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2
Mã : PURICUBE 1200
NPP : Đang cập nhập
TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 ,LOẠI A2
Mã : PURICUBE 900
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Môi trường nuôi cấy vi sinh
Mã :
NPP : MERCK CHEMICAL - ĐỨC
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 27 LÍT
Mã : PURIVEN VACCUM 27
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ SẤY PURIVEN 150
Mã : PURIVEN 150
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ SẤY PURIVEN 100
Mã : PURIVEN 100
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
TỦ SẤY CHÂN KHÔNG 64 LÍT
Mã : PURIVEN VACCUM 64
NPP : CRYSTE - Hàn Quốc
Máy đo pH/độ dẫn điện PC50
Mã : PC50
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo pH vải/giấy pH5F
Mã : pH5F
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo pH cầm tay pH50
Mã : pH50
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo pH cầm tay pH5
Mã : pH5
NPP : Đang cập nhập
Máy đo pH thịt pH5S
Mã : pH5S
NPP : Đang cập nhập
Máy đo pH/độ dẫn điện PC5
Mã : PC5
NPP : Đang cập nhập
Máy đo pH/độ dẫn điện PC10
Mã : PC10
NPP : Đang cập nhập
Máy đo thế oxy hóa khử OPR5
Mã : OPR5
NPP : Đang cập nhập
Máy đo pH cầm tay pH10
Mã : pH10
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo độ dẫn điện EC50
Mã : EC50
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo độ dẫn EC10
Mã : EC10
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo độ dẫn điện EC5
Mã : EC5
NPP : IONIX - Singapore
Bút đo pH, độ dẫn, TDS, muối
Mã : pH1,EC1, TDS1, Salt 1
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo độ đục TN50
Mã : TN50
NPP : IONIX - Singapore
Máy đo oxy hòa tan cầm tay
Mã : DO10/DO50
NPP : IONIX - Singapore
Khúc xạ kế Atago
Mã : Master M
NPP : ATAGO - Nhật
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG DẠNG ĐỨNG (AUTOCLAVE)
Mã : HL-340
NPP : HUXLEY - ĐÀI LOAN
MÁY ĐO PH ĐỂ BÀN
Mã : PH 510
NPP : Eutech - Singapore
TỦ HÚT KHÍ ĐỘC
Mã : EFH -4A1
NPP : ESCO - Singapore
MÁY ĐIẾM KHUẨN LẠC
Mã : # Scan 100
NPP : Interscience - PHÁP
Cân CUB
Mã : CUB II(1.5kg, 3kg, 6kg, 15kg)
NPP : METTLER TOLEDO - THỤY SỸ
TỦ HÚT + CHÂN
Mã : No 1234
NPP : ESCO - Singapore
Cân CUB
Mã : CUB I ( 1.5kg, 3kg, 7.5kg, 15kg)
NPP : METTLER TOLEDO - THỤY SỸ
Cân PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ
Mã : AV64
NPP : OHAUS - Mỹ
TỦ CẤY VI SINH DẠNG THỔI DỌC
Mã : AVC-4D1
NPP : ESCO - Singapore
Máy lắc ống nghiệm
Mã : XZ3
NPP : VELP - Ý
Cân PHÂN TÍCH 2 SỐ LẺ
Mã : #PA 2102
NPP : OHAUS - Mỹ

Công ty TNHH KT TM Cầu Vồng
Copyright © 2011. Bản quyền thuộc về Cầu Vồng
Design by Green Apple
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG
ĐC :
Lầu 15, Tòa nhà Lim II, 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 06, Quận 3, TPHCM
Tel : (028) 73078989 - Fax : (028) 54456963
Email : info@rainbowvn.net